Runda 4
Hockenheimring
23 września 2021
Runda 4
Trening
23.09.2021
20:00
Kwalifikacje
23.09.2021
20:50
Wyścig 1 (30 min.)
23.09.2021
21:00
Wyścig 2 (20 min.)
23.09.2021
21:40
Spis treści

Kliknij na odnośnik aby przejść do określonego działu regulaminu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Kierowcy
 3. Zespoły
 4. Funkcjonowanie ligi
 5. Prekwalifikacje
 6. Zasady ścigania
 7. Skargi i kary
 8. Serwer dedykowany
Ostatnia aktualizacja regulaminu

Lista zmian z dnia 20.04.2021r.

 • Publikacja regulaminu na sezon 5.
Regulamin - sezon 5
1. Postanowienia ogólne
1.1.
Polska Liga Simracingowa (PLS) jest darmową ligą wirtualnych wyścigów w sieci, bazującą na grze rFactor 2 wraz z przygotowaną przez Administrację modyfikacją ligową.
1.2.
Liga jest zarządzana i nadzorowana przez zespół zwany dalej Administracją (inaczej Szefostwem Ligi).
1.3.
Administracja pełni swoje obowiązki dobrowolnie i nie pobiera za to żadnego wynagrodzenia.
1.4.
Rejestracja konta na stronie wymaga podania imienia i nazwiska, których użytkownik ma obowiązek używać również w trakcie gry oraz na ligowym kanale Discord (celem łatwiejszej identyfikacji użytkowników).
1.5.
Występowanie w lidze pod fałszywym imieniem i nazwiskiem jest zabronione. Wykrycie podszywania się pod inną osobę będzie karane zakazem uczestnicwa w lidze.
1.6.
Każdy użytkownik posiadający konto na stronie ligowej akceptuje Regulamin, politykę prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na stronie.
1.7.
Skład Administracji i możliwość bezpośredniego kontaktu są dostępne w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej ligi.
1.8.
Strona ligowa wraz z systemami ligowymi jest własnością Polskiej Ligi Simracingowej i została stworzona do celów informacyjnych i rozrywkowych. Dostęp do strony jest publiczny. Osoba posiadająca konto na stronie (nazywana dalej Użytkownikiem), otrzymuje dostęp rozszerzonych funkcjonalności na stronie.
1.9.
W kwestiach spornych i nieobjętych Regulaminem decydujący głos posiadają członkowie Administracji.
1.10.
Ligowy kanał Discord stanowi oficjalne i równoważne stronie internetowej narzędzie do kontaktu pomiędzy Adminiastracją a kierowcami. Za jego pośrednictwem są przekazywane ogłoszenia, decyzje Składu Sędziowskiego i inne informacje wg potrzeb.
2. Kierowcy
2.1.
Terminem Kierowca definiuje się Użytkownika, który posiada ważną licencję na starty w Lidze.
2.2.
Licencja kierowcy przyznawana jest przez Administrację poprzez analizę tempa i zachowania Użytkownika na serwerze ligowym.
2.3.
Licencja może zostać odebrana w każdym momencie, o czym Administracja poinformuje w stosownym komunikacie.
2.4.
Kierowca do regularnej jazdy w lidze i startów w Splicie 1 (patrz rozdział 5) musi być zakontraktowany przez Szefa któregoś z zespołów lub zgłosić chęć startów jako kierowca niezrzeszony (patrz punkt 2.5). W przypadku sporadycznych startów w ramach Splitu 2, dopuszczalny jest udział w wyścigach tzw. bolidami ligowymi (nadwoziami bazowymi bez spersonalizowanych malowań i numerów startowych).
2.5.
Kierowca, który chce regularnie startować w danym sezonie PLS, ale nie chce być członkiem żadnego z zespołów, w odpowiednim do tego miejscu może zgłosić chęć startów jako Kierowca niezrzeszony. Otrzymuje on wtedy bolid w malowaniu ligowym, z naniesionym na niego swoim numerem startowym. Wyniki takiego kierowcy wliczają się tylko i wyłącznie do klasyfikacji generalnej kierowców.
2.6.
Każdy kierowca wybiera swój numer startowy z zakresu od 2 do 99. Numer #1 zarezerwowany jest do wyboru dla Mistrza PLS z minionego sezonu. Aktualnie obowiązuje wybór numerów na zasadach „kto pierwszy ten lepszy”. Lista zajętych numerów startowych znajduje się w zakładce Numery Startowe w Panelu Kierowcy.
2.7.
Po zakończeniu cyklu rozgrywek numery startowe kierowców automatycznie przechodzą na kolejne rozgrywki, jednak Administracja ma prawo do odebrania numeru startowego kierowcy, który np. wykazuje brak zainteresowania uczestnictwem w lidze.
2.8.
Zabronione jest używanie oprogramowania i modyfikacji wprowadzających zmiany w funkcjonowaniu gry (tzw. cheatowanie). W przypadku podejrzenia kierowcy o oszukiwanie, Administracja ma prawo usunąć go z ligi.
3. Zespoły
3.1.
Przez pojęcie “Zespół” rozumie się grupę osób składających się z:
 1. Szefa zespołu
 2. Maksymalnie trzech Użytkowników pełniących rolę Kierowców
3.2.
Użytkownik może jednocześnie pełnić funkcję Szefa Zespołu oraz Kierowcy.
3.3.
Każdy Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Zespołu, którego reprezentowanie umożliwia udział w rozgrywkach ligowych, o ile takie prawo nie zostało mu odebrane stosownym komunikatem Administracji.
3.4.
Aplikacja na Szefa Zespołu odbywa się poprzez kliknięcie w stosowny przycisk na podstronie “Zespoły” na Stronie Ligi (o ile nie został osiągnięty limit zgłoszeń zespołów na daną chwilę trwania sezonu).
3.5.
Użytkownik, którego wniosek o założenie Zespołu zostanie rozpatrzony przez Administrację pozytywnie, otrzymuje możliwość moderacji posiadanego Zespołu, między innymi:
 1. Wprowadzenie nazwy Zespołu
 2. Zdefiniowanie logo Zespołu poprzez udostępnienie grafiki rastrowej (format 16:9).
3.6.
Do obowiązków Szefa zespołu należy:
 1. Zatrudnianie i zwalnianie Kierowców
 2. Przygotowanie i dostarczenie Administracji malowania zespołu pasującego do wybranego przez Szefa modelu bolidu
3.7.
Informacje o wytycznych dotyczących tworzenia własnego malowania znajdują się w sekcji: ”Przydatne informacje dla Szefa” w Panelu Szefa.
3.8.
Malowania bolidów Szef ma obowiązek przesłać na adres mailowy polskaligasimracingowa@gmail.com. Graniczne terminy przesyłania malowań przed poszczególnymi rundami sezonu są ogłaszane na kanale Discord PLS. Jednocześnie realizacja zmian w składzie kierowców przed poszczególnymi rundami sezonu jest możliwa do terminu granicznego przesyłania malowań.
3.9.
Dozwolone są zmiany w malowaniach zespołu pomiędzy poszczególnymi rundami sezonu.
3.10.
Wszystkie zmiany w zespole wprowadzane przez Szefa są weryfikowane i zatwierdzane przez Administrację.
4. Funkcjonowanie ligi
4.1.
W ramach funkcjonowania ligi organizowane są cykliczne rozgrywki nazywane sezonami. Aktualnie rozgrywany jest Sezon 5 PLS, w ramach którego odbędzie się 7 rund.
4.2.
W przerwach między sezonami możliwe są inne rozgrywki w ramach PLS, zwykle nazywane Pucharami PLS. Mogą one być prowadzone na zasadach innych, niż określonych tym Regulaminem.
4.3.
Każda runda składa się z treningu, kwalifikacji, wyścigu 1 (głównego) oraz wyścigu 2 (sprintu).
4.4.
Na każdą rundę sezonu zostają nominowane 3 mieszanki opon, których wykorzystanie jest obowiązkowe podczas weekendu wyścigowego oraz prekwalifikacji. Użycie niepoprawnego zestawu opon będzie karane dyskwalifikacją z rundy.
4.5.
Informacja o nominowanych mieszankach opon zamieszczana jest na ligowym kanale Discord.
4.6.
Pozycje zajmowane w wyścigach są punktowane zgodnie z punktami 6.2 i 6.3 Regulaminu.
4.7.
Punkty otrzymują kierowcy do klasyfikacji kierowców oraz zespoły do klasyfikacji zespołów, z tym że w klasyfikacji zespołów uznawane są punkty maksymalnie dwóch kierowców zdobyte w danym wyścigu. Wyjątkiem jest Kierowca niezrzeszony (patrz punkt 2.5), którego zdobycze punktowe nie wliczają się do klasyfikacji zespołowej.
4.8.
W klasyfikacji generalnej kierowców odrzucone zostaje ok. 25% najgorszych wyników danego kierowcy. W sezonie 5 są to 3 najgorsze wyniki (rezultaty 3 najgorszych wyścigów).
4.9.
Trening trwa 60 minut i bezpośrednio poprzedza kwalifikacje.
4.10.
Kwalifikacje trwają 15 minut i decydują o kolejności startowej do Wyścigu 1 (Głównego). Zwycięzca kwalifikacji otrzymuje dodatkowy punkt do klasyfikacji generalnej.
4.11.
Czołowa dziesiątka (TOP 10) sesji kwalifikacyjnej zobligowana jest do wystartowania w Wyścigu Głównym na takiej samej mieszance ogumienia, na której został wykonany najszybszy przejazd kwalifikacyjny danego zawodnika. Wystartowanie na innej mieszance ogumienia będzie skutkowało dyskwalifikacją z wyścigu.
4.12.
Punkt 4.11 nie ma mocy w sytuacji, gdy na torze panują deszczowe warunki i administracja ogłosi deszczowy wyścig.
4.13.
Wyścig 1 (Główny) trwa 30 minut. Ustawienie na starcie definiowane jest na podstawie wyników kwalifikacji oraz zaległych kar. Kierowca będący autorem najszybszego okrążenia w wyścigu otrzymuje dodatkowy punkt do klasyfikacji generalnej.
4.14.
Wyścig 2 (Sprint) trwa 20 minut. Kierowca będący autorem najszybszego okrążenia w wyścigu otrzymuje dodatkowy punkt do klasyfikacji generalnej.
4.15.
Zjazdy do alei serwisowej w obu wyścigach nie są obowiązkowe.
4.16.
O kolejności startowej do Wyścigu 2 (Sprintu) decyduje klasyfikacja końcowa wyścigu 1, przy czym kolejność najlepszych 12 kierowców w Wyścigu 1 na starcie Wyścigu 2 zostaje odwrócona. Aby kolejność startowa danego kierowcy mogła być odwrócona, musi on być sklasyfikowany w Wyścigu 1.
4.17.
Kierowca zostaje sklasyfikowany w wyścigu, jeżeli pokona 80% dystansu pokonanego przez zwycięzcę wyścigu.
5. Prekwalifikacje
5.1.
Polska Liga Simracingowa umożliwia rywalizację w jednym z dwóch Splitów, których skład wyłaniany jest na podstawie prekwalifikacji.
5.2.
Prekwalifikacje odbywają się na torze, na którym ma się odbyć najbliższa runda Mistrzostw, do wtorku poprzedzającego dzień wyścigowy do godziny 24:00, jednak nie krócej niż jeden tydzień.
5.3.
Prekwalifikacje polegają na osiągnięciu jak najlepszego czasu jednego okrążenia na serwerze ligowym.
5.4.
Odnotowanie czasu podczas prekwalifikacji oznacza wyrażenie chęci startu w danej Rundzie.
5.5.
Po zakończeniu prekwalifikacji, stawka dzielona jest na dwie grupy kierowców.
5.6.
24 osoby z najlepszym czasem jednego okrążenia kwalifikuje się do Splitu 1 danej rundy. Pozostałe osoby przypisywane są do Splitu 2.
5.7.
Jeżeli liczba osób, która przystąpiła do prekwalifikacji wynosi mniej niż 32 osoby, Split 2 nie jest uruchamiany. W takiej sytuacji administracja zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do wyścigu kierowców, którzy nie zanotowali czasu podczas prekwalifikacji.
5.8.
Administracja zastrzega sobie prawo do wyrywkowej analizy poprawności (czystości) okrążeń kierowców i wyciągania wobec nich konsekwencji w postaci anulowania danego czasu okrążenia.
5.9.
Możliwe jest odwołanie się od wyników prekwalifikacji, wymagane jest dostarczenie dowodów jednoznacznie wskazujących na błąd wymagający korekty.
5.10.
Aby wystartować w wyścigu w Splicie 1, konieczne jest członkowstwo w jednym z zespołów lub zespole kierowców niezrzeszonych. Zasada ta nie dotyczy rywalizacji w Splicie 2.
5.11.
Jeżeli kierowca, który zakwalifikował się do Splitu 1 nie stawi się na serwerze w czasie trwania Rundy i nie poinformuje on Administracji o nieobecności, otrzymuje on ostrzeżenie. Dwukrotne wykroczenie będzie skutkowało automatycznym przydzieleniem do Splitu 2 niezależnie od otrzymanego przez niego rezultatu w prekwalifikacjach.
5.12.
Nagrodą za udział w Splicie 1 jest bonus przyznawany do klasyfikacji generalnej kierowców i zespołów w wysokości 40 punktów. Bonus ten jest przyznawany na podstawie udziału Kierowcy w Wyścigach: 25 pkt za udział w Wyścigu 1, 15 pkt za udział w Wyścigu 2
5.13.
Pule punktowe możliwe do zdobycia przez kierowców w obu Splitach są identyczne.
5.14.
W sytuacji, w której na 10 minut przed końcem sesji treningowej w Splicie 2, na serwerze przebywa nie więcej niż 8 kierowców, otrzymują oni prawo udziału w Splicie 1 (wraz z nagrodą punktową, patrz 5.12). Split 2 wówczas jest anulowany.
6. Zasady ścigania
6.1.
Przed startem każdego wyścigu kierowcy wykonują okrążenie formujące. Zabronione jest próbne ruszanie z pola startowego przed rozpoczęciem okrążenia formującego.
6.2.
Za miejsca zajęte w wyścigu 1 (głównym) przysługują następujące nagrody punktowe:
 1. miejsce - 25 pkt.
 2. miejsce - 20 pkt.
 3. miejsce - 16 pkt.
 4. miejsce - 13 pkt.
 5. miejsce - 11 pkt.
 6. miejsce - 10 pkt.
 7. miejsce - 9 pkt.
 8. miejsce - 8 pkt.
 9. miejsce - 7 pkt.
 10. miejsce - 6 pkt.
 11. miejsce - 5 pkt.
 12. miejsce - 4 pkt.
 13. miejsce - 3 pkt.
 14. miejsce - 2 pkt.
 15. miejsce - 1 pkt.
6.3.
Za miejsca zajęte w wyścigu 2 (sprincie) przysługują następujące nagrody punktowe:
 1. miejsce - 15 pkt.
 2. miejsce - 12 pkt.
 3. miejsce - 9 pkt.
 4. miejsce - 7 pkt.
 5. miejsce - 6 pkt.
 6. miejsce - 5 pkt.
 7. miejsce - 4 pkt.
 8. miejsce - 3 pkt.
 9. miejsce - 2 pkt.
 10. miejsce - 1 pkt.
6.4.
Jeżeli w trakcie procedury startowej wyścigu, którą obejmuje czas od chwili przełączenia na serwerze sesji rozgrzewkowej na wyścig do chwili ustawienia się ostatniego kierowcy na polu startowym po okrążeniu formującym, któregoś z kierowców wyrzuci z serwera lub zgłosi on problemy techniczne, start wyścigu zostanie wstrzymany, o czym Administracja poinformuje na chacie i uruchomi ponownie sesje rozgrzewkową. Maksymalne oczekiwanie na ponowne rozpoczęcie procedury startowej wynosi 5 minut. Ponowne przerwanie tej procedury w ramach jednego wyścigu nie jest możliwe.
6.5.
Reguła opisana w punkcie 6.4 nie obowiązuje w przypadku, gdy do wyścigu przystępuje 15 lub więcej kierowców i w trakcie procedury startowej problemy techniczne (lub utratę połączenia z serwerem) zgłosi mniej niż 3 kierowców.
6.6.
Administracja ma prawo zrestartować wyścig, jeżeli na pierwszym jego okrążeniu dojdzie do incydentu, w którym ucierpi więcej niż 25% startujących zawodników. Decyzja o restarcie musi zostać podjęta najpóźniej do ukończenia 3 okrążenia przez lidera wyścigu.
7. Skargi i kary
7.1.
Każdy kierowca i Szef ma prawo do składania skarg na innych kierowców za incydenty występujące w trakcie ścigania. Formularz do składania skarg jest dostępny na stronie głównej ligi.
7.2.
Czas na składanie skarg mija 48 godzin po zakończeniu danej rundy.
7.3
Za rozpatrywanie skarg odpowiada Skład Sędziowski (SS), w niektórych sytuacjach wspierany przez Administrację. Członkowie Składu Sędziowskiego są wymienieni w zakładce Kontakt na stronie ligi.
8. Serwer dedykowany
8.1.
Serwer dedykowany jest dostępny dla wszystkich kierowców. Wyniki osiągane przez kierowców na serwerze poza rundami rejestrowane są przez ligowy Live Timing.
8.2.
Użytkownik serwera posiadający zbyt duży ping, może zostać z niego usunięty przez Administrację.
8.3.
Wymagane jest używanie takiego samego imienia i nazwiska w grze (z wyłączeniem polskich znaków diakrytycznych) co na stronie internetowej.
8.4.
Na serwerze dostępne są następujące pomoce jazdy:
 • Automatyczna skrzynia biegów – włączona
 • Automatyczne sprzęgło – włączone.
 • Kontrola trakcji – regulowana przez setup.
 • ABS – regulowane przez setup.
8.5.
Ustawienia serwera:
 • Awarie mechaniczne – włączone
 • Rodzaj startu wyścigu – okrążenie formujące + z miejsca
 • Współczynnik uszkodzeń bolidów – 50%
 • Zużycie opon – normalne
 • Zużycie paliwa – normalne
8.6.
Warunki pogodowe poza rundami są stałe (słoneczna pogoda). Zmienne warunki pogodowe obowiązują tylko w trakcie rozgrywania oficjalnych sesji. Informacja o prognozie pogody na daną rundę znajduje się w zakładce Live Timing & Pogoda.
8.7.
Nagumowanie toru poza rundami jest stałe. W ramach oficjalnych sesji włączone jest gumowanie toru z normalną intensywnością.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których to zmianach poinformuje użytkowników.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 20 kwietnia 2021
Wróć na górę regulaminu
Kodeks kar - sezon 5
1. Postanowienia ogólne
1.1.
Ogólne zasady ścigania opierają się o regulamin sportowy Formuły 1 FIA.
1.2.
W trakcie jazdy kierowca ma obowiązek utrzymywać się w limitach toru (zakaz ścinania i poszerzenia toru) minimum dwoma kołami bolidu. Limity toru są wyznaczane przez grę.
1.3.
W czasie wyścigów kierowcy otrzymują ostrzeżenia za przekraczanie limitów toru. Otrzymanie 5 ostrzeżeń będzie oznaczało nałożenie przez grę kary Drive Through.
1.4.
Przed startem oficjalnej sesji kierowcy oczekujący na zielone światło mają obowiązek ustawić się w jednej kolumnie na wyjeździe z alei serwisowej.
1.5.
W kwalifikacjach nie obowiązuje konieczność wykonywania okrążenia zjazdowego (a zatem można w dowolnym, bezpiecznym miejscu toru używać przycisku ESC do powrotu do garażu).
1.6.
Kierowca startuje w kwalifikacjach z dowolną ilością paliwa na pokładzie. W wyścigach nie jest możliwe tankowanie bolidu w alei serwisowej.
1.7.
Zabronione jest próbne ruszanie z pola startowego przed rozpoczęciem okrążenia formującego.
1.8.
Zabronione jest prowadzenie niesprawnego pojazdu (m.in. dymienie, utrata skrzydła czy koła) pod rygorem dyskwalifikacji i przyznania 4 punktów karnych.
- W przypadku wystąpienia dymienia w kwalifikacjach, kierowca zobligowany jest natychmiast wcisnąć klawisz ESC. Jeżeli ukończy okrążenie, na którym wystąpiła przypadłość, otrzyma karę w postaci 4 punktów karnych.
- W przypadku wystąpienia dymienia w wyścigu kierowca ma prawo jednorazowo przekroczyć linię startu/mety (rozpocząć kolejne okrążenie). Jednak, gdy po opanowaniu problemów z bolidem dymienie wystąpi ponownie, kierowca zobligowany jest niezwłocznie zakończyć jazdę poprzez zjazd do boksu lub naciśnięcie klawisza ESC. W przeciwnym wypadku otrzyma karę dyskwalifikacji z danego wyścigu oraz 4 punkty karne.
2. Funkcjonownie Składu Sędziowskiego i Kary
2.1.
Skład Sędziowski oprócz rozpatrywania zgłoszonych formularzem skarg, weryfikuje także wydarzenia mające miejsce w trakcie pierwszych 2 okrążeń wyścigu (bez konieczności zgłoszenia skarg przez kierowców/szefów). Analizowane jest także utrzymanie limitów toru przez kierowców w kwalifikacjach.
2.2.
O wysokości kary za przewinienia decyduje Skład Sędziowski. Kierowca może zostać ukarany za pomocą jednej z następujących kar:
 1. Ostrzeżenie
 2. Anulowanie najszybszego czasu w kwalifikacjach
 3. Punkty karne
 4. Kara przesunięcia na starcie przed startem kolejnego wyścigu
 5. Kara czasowa doliczana do wyników wyścigu
 6. Dyskwalifikacja z rozegranego wyścigu
 7. Start z pitu w kolejnym wyścigu
 8. Drive Through w kolejnym wyścigu
 9. Stop&Go w kolejnym wyścigu
 10. Wykluczenie z kwalifikacji
 11. Wykluczenie z obecnego oraz nastepnego GP (w skrajnych przypadkach)
2.3.
Limit punktów karnych wynosi 12 pkt. Otrzymane punkty karne tracą moc po trzech miesiącach od momentu ich nadania (punkty karne przechodzą z sezonu na sezon).
2.4.
Od chwili nałożenia kary (pojawienia się informacji w Centrum Kar), ukaranemu kierowcy przysługuje 24 godzinny czas na odwołanie. Odwołania należy dokonać poprzez wiadomość prywatną do jednego z sędziów (przy czym treść odwołania zostanie opublikowana przez sędziego na ligowym kanale Discord w zakładce #skład_sędziowski) lub bezpośrednio na kanale ligowym Discord w zakładce #skład_sędziowski. Kierowca zobowiązany jest przedstawić argumentację i powód odwołania. Prawo do odwołania posiada także Szef Zespołu, w którego składzie jest kierowca.
2.5.
W chwili przekroczenia limitu Punktów Karnych kierowca otrzymuje zakaz startu w najbliższej rundzie. Liczba PK zostaje wtedy zredukowana o połowę (zaokrąglane w dół). Kolejne przekroczenie limitu PK skutkuje zawieszeniem na czas dwóch kolejnych rund sezonu i kolejną redukcją punktów o połowę. Po trzecim przekroczeniu limitu PK zawodnikowi zostaje odebrana licencja na czas nieokreślony. Po ponownym przydzieleniu licencji historia Punktów Karnych danego kierowcy ulega wyczyszczeniu.
Ostatnia aktualizacja Kodeksu: 20 kwietnia 2021
Wróć na górę strony
Z życia ligi
Maciej Krasnosielski wybrał swój numer startowy (56) na obecny sezon
Maciej Bakuniak wybrał swój numer startowy (84) na obecny sezon
Dylan Platt wybrał swój numer startowy (20) na obecny sezon
Zespół Papor Jonasz Racing Zero Sugar zatrudnił nowych kierowców
Mateusz Dymek wybrał swój numer startowy (9) na obecny sezon
Konrad Kisiel wybrał swój numer startowy (75) na obecny sezon
Kacper Mielczarek wybrał swój numer startowy (23) na obecny sezon
Patryk Roszak zaktualizował informacje o swoim zespole
Zespół Papor Jonasz Racing zatrudnił nowych kierowców
Maciej Miłosz odszedł z zespołu Papor Jonasz Racing Zero Sugar
Z zespołu Papor Jonasz Racing został zwolniony jeden z kierowców
Krzysztof Butkiewicz wybrał swój numer startowy (34) na obecny sezon
Zespół Papor Jonasz Racing Zero Sugar zatrudnił nowych kierowców
Krzysztof Gryciuk zaktualizował informacje o swoim zespole
Kacper Nizio zaktualizował informacje o swoim zespole
Krzysztof Gryciuk wybrał swój numer startowy (2) na obecny sezon
Do pobieralni ligowej dodany został nowy plik
Bartosz Ochman wybrał swój numer startowy (91) na obecny sezon
Daniel Sterniczuk zaktualizował informacje o swoim zespole
Daniel Sterniczuk zaktualizował informacje o swoim zespole
Zespół Miejsce na Twój zespół! zatrudnił nowych kierowców
Maciej Miłosz zaktualizował informacje o swoim zespole
Maciej Miłosz zaktualizował informacje o swoim zespole
Zespół Legendowcy zatrudnił nowych kierowców
Maciej Miłosz zaktualizował informacje o swoim zespole
1
Brak zespołu!
82 pkt.
0 pkt.
2
Brak zespołu!
81 pkt.
+1 pkt.
3
Brak zespołu!
69 pkt.
+12 pkt.
4
Brak zespołu!
52 pkt.
+17 pkt.
5
Brak zespołu!
43 pkt.
+9 pkt.
6
Brak zespołu!
31 pkt.
+12 pkt.
7
Brak zespołu!
23 pkt.
+8 pkt.
8
Brak zespołu!
21 pkt.
+2 pkt.
9
Brak zespołu!
21 pkt.
+2 pkt.
10
Brak zespołu!
20 pkt.
+1 pkt.