PLS Summer Cup 2020
Brands Hatch Indy
08 października 2020
Runda 4
Trening
08.10.2020
20:00
Kwalifikacje
08.10.2020
20:30
Wyścig 1 (25 min.)
08.10.2020
20:35
Wyścig 2 (15 min.)
08.10.2020
21:00
Spis treści

Kliknij na odnośnik aby przejść do określonego działu regulaminu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Kierowcy
 3. Zespoły
 4. Funkcjonowanie ligi
 5. Zasady ścigania
 6. Skargi i kary
 7. Serwer dedykowany
Ostatnia aktualizacja regulaminu
Regulamin - sezon 3
1. Postanowienia ogólne
1.1.
Polska Liga Simracingowa (PLS) jest darmową ligą wirtualnych wyścigów w sieci, bazującą na grze rFactor 2 wraz z przygotowaną przez Administrację modyfikacją ligową.
1.2.
Liga jest zarządzana i nadzorowana przez zespół zwany dalej Administracją.
1.3.
Administracja pełni swoje obowiązki dobrowolnie i nie pobiera za to żadnego wynagrodzenia.
1.4.
Rejestracja konta na stronie wymaga podania imienia i nazwiska, których użytkownik ma obowiązek używać również w trakcie gry oraz na ligowym kanale Discord.
1.5.
Każdy użytkownik posiadający konto na stronie ligowej akceptuje Regulamin, politykę prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na stronie.
1.6.
Skład Administracji i możliwość bezpośredniego kontaktu są dostępne w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej ligi.
1.7.
Strona ligowa wraz z systemami ligowymi jest własnością Polskiej Ligi Simracingowej i została stworzona do celów informacyjnych i rozrywkowych, a nie zarobkowych. Dostęp do strony jest publiczny. Osoba posiadająca konto na stronie (nazywana dalej Użytkownikiem), otrzymuje dostęp do niektórych elementów strony, niedostępnych dla osoby bez konta na stronie.
1.8.
W kwestiach spornych i nieobjętych Regulaminem decydujący głos posiadają członkowie Administracji.
1.9.
Ligowy kanał Discord stanowi oficjalne i równoważne stronie internetowej narzędzie do kontaktu pomiędzy Adminiastracją a kierowcami. Za jego pośrednictwem mogą być przekazywane ogłoszenia, decyzje Składu Sędziowskiego i inne informacje wg potrzeb.
2. Kierowcy
2.1.
Terminem Kierowca definiuje się Użytkownika, który posiada ważną licencję na starty w Lidze.
2.2.
Licencja kierowcy przyznawana jest przez Administrację poprzez analizę tempa i zachowania Użytkownika na serwerze ligowym.
2.3.
Licencja może zostać odebrana w każdym momencie, o czym Administracja poinformuje w stosownym komunikacie.
2.4.
Kierowca do regularnej jazdy w lidze musi być zakontraktowany przez Szefa któregoś z zespołów. W przypadku sporadycznych startów, dopuszczalny jest udział w wyścigach tzw. bolidami ligowymi (nadwoziami bazowymi bez spersonalizowanych malowań).
2.5.
Każdy kierowca wybiera swój numer startowy z zakresu od 2 do 99. Numer #1 zarezerwowany jest do wyboru dla Mistrza PLS z minionego sezonu. Aktualnie obowiązuje wybór numerów na zasadach „kto pierwszy ten lepszy”. Lista zajętych numerów startowych znajduje się w zakładce Numery Startowe w Panelu Kierowcy.
2.6.
Po zakończeniu cyklu rozgrywek numery startowe kierowców automatycznie przechodzą na kolejne rozgrywki, jednak Administracja ma prawo do odebrania numeru startowego kierowcy, który np. wykazuje brak zainteresowania uczestnictwem w lidze.
2.7.
Zabronione jest używanie oprogramowania i modyfikacji wprowadzających zmiany w funkcjonowaniu gry (tzw. cheatowanie). W przypadku podejrzenia kierowcy o oszukiwanie, Administracja ma prawo usunąć go z ligi.
3. Zespoły
3.1.
Przez pojęcie “Zespół” rozumie się grupę osób składających się z:
 1. Szefa zespołu
 2. Maksymalnie trzech Użytkowników pełniących rolę Kierowców
3.2.
Użytkownik może jednocześnie pełnić funkcję Szefa Zespołu oraz Kierowcy.
3.3.
Każdy Użytkownik ma możliwość założenia i prowadzenia Zespołu, którego reprezentowanie umożliwia udział w rozgrywkach ligowych, o ile takie prawo nie zostało mu odebrane stosownym komunikatem Administracji.
3.4.
Aplikacja na Szefa Zespołu odbywa się poprzez kliknięcie w stosowny przycisk na podstronie “Zespoły” na Stronie Ligi.
3.5.
Użytkownik, którego wniosek o założenie Zespołu zostanie rozpatrzony przez Administrację pozytywnie, otrzymuje możliwość moderacji posiadanego Zespołu, między innymi:
 1. Wprowadzenie nazwy Zespołu
 2. Zdefiniowanie logo Zespołu poprzez udostępnienie grafiki rastrowej
3.6.
Do obowiązków Szefa zespołu należy:
 1. Wybór jednego z trzech dostępnych modeli bolidu na okres jednego Sezonu
 2. Wybór jednego z ośmiu dostępnych zestawów dźwięków silnika
 3. Zatrudnianie i zwalnianie Kierowców
 4. Przygotowanie i dostarczenie Administracji malowania zespołu pasującego do wybranego przez Szefa modelu bolidu
3.7.
Poprawne malowanie zespołu powinno:
 1. Zawierać numer startowy wybrany przez zatrudnionego Kierowcę
3.8.
Malowania poszczególnych Kierowców w obrębie zespołu powinny zawierać identyczny motyw kolorystyczny. Dopuszczalne są różnice w nałożonych logotypach sponsorów na malowaniu oraz numerze startowym.
3.9.
Dozwolone są zmiany w malowaniach zespołu. O każdej zmianie należy poinformować odpowiednią osobę z Administracji, dostarczając mu zaktualizowane malowania.
3.10.
Wszystkie zmiany w zespole wprowadzane przez Szefa są weryfikowane i zatwierdzane przez Administrację.
4. Funkcjonowanie ligi
4.1.
W ramach funkcjonowania ligi organizowane są cykliczne rozgrywki nazywane sezonami. Aktualnie rozgrywany jest sezon 3 PLS, w ramach którego odbędzie się 13 rund.
4.2.
W przerwach między sezonami możliwe są inne rozgrywki w ramach PLS, prowadzone na zasadach innych, niż określonych tym Regulaminem.
4.3.
Każda runda składa się z treningu, kwalifikacji, wyścigu 1 (głównego) oraz wyścigu 2 (sprintu).
4.4.
Pozycje zajmowane w wyścigach są punktowane zgodnie z punktami 5.9 i 5.10 Regulaminu.
4.5.
Punkty otrzymują kierowcy do klasyfikacji kierowców oraz zespoły do klasyfikacji zespołów, z tym że w klasyfikacji zespołów uznawane są punkty maksymalnie dwóch kierowców zdobyte w danym wyścigu.
4.6.
W klasyfikacji generalnej kierowców odrzucone zostaje ok. 25% najgorszych wyników danego kierowcy. W sezonie 3 jest to zatem 6 najgorszych wyników (rezultaty 6 najgorszych wyścigów).
4.7.
Trening trwa 60 minut i bezpośrednio poprzedza kwalifikacje.
4.8.
Kwalifikacje trwają 20 minut i decydują o kolejności startowej do Wyścigu 1 (Głównego). Zwycięzca kwalifikacji otrzymuje dodatkowy punkt do klasyfikacji generalnej.
4.9.
Wyścig 1 (Główny) rozgrywany jest na dystansie około 120 km, zaokrąglanym do pełnej liczby okrążeń danego toru, przy czym nie może trwać on dłużej niż 40 minut. Kierowca będący autorem najszybszego okrążenia w wyścigu otrzymuje dodatkowy punkt do klasyfikacji generalnej.
4.10.
Wyścig 2 (Sprint) rozgrywany jest na dystansie około 75 km, zaokrąglanym do pełnej liczby okrążeń danego toru. Kierowca będący autorem najszybszego okrążenia w wyścigu otrzymuje dodatkowy punkt do klasyfikacji generalnej.
4.11.
O kolejności startowej do Wyścigu 2 (Sprintu) decyduje klasyfikacja końcowa wyścigu 1, przy czym kolejność najlepszych 12 kierowców w Wyścigu 1 na starcie Wyścigu 2 zostaje odwrócona. Aby kolejność startowa danego kierowcy mogła być odwrócona, musi on być sklasyfikowany w Wyścigu 1.
4.12.
Kierowca zostaje sklasyfikowany w wyścigu, jeżeli pokona 80% całkowitej liczby jego okrążeń.
4.13.
W wyścigu może wystartować maksymalnie 32 kierowców. Jeżeli w kwalifikacjach wzięło udział więcej niż 32 zawodników - kierowcy z końcowych miejsc w kwalifikacjach nie są dopuszczeni do startu w wyścigu 1 i 2. Gwarancję startu w wyścigu ma czołowa 12 klasyfikacji generalnej kierowców, jednak taki kierowca ma obowiązek wyjechać na tor w trakcie kwalifikacji.
4.14.
Jeżeli kierowca, który uzyskał prawo startu w wyścigu 1 i 2 (na podstawie punktu 4.13.) przed rozpoczęciem kwalifikacji poinformuje Administrację (na kanale Discord lub na chacie serwera dedykowanego), że nie weźmie udziału w wyścigu 2 (sprincie), prawo do startu w tym wyścigu uzyska pierwszy kierowca, który nie uzyskał awansu do wyścigu w kwalifikacjach, o czym zostanie on poinformowany przez Administrację w specjalnym oświadczeniu. Kierowca rezygnujący ze startu w wyścigu, nie ma prawa do zmiany decyzji.
5. Zasady ścigania
5.1.
Ogólne zasady ścigania opierają się o regulamin sportowy Formuły 1 FIA.
5.2.
W trakcie jazdy kierowca ma obowiązek utrzymywać się w limitach toru (zakaz ścinania i poszerzenia toru) minimum dwoma kołami bolidu. Limity toru wyznaczają linie (zwykle koloru białego) na skrajniach jezdni. Dodatkowo w limity toru poszerza się o tarki i krawężniki na szczytach i wyjściach z zakrętów.
5.3.
Przed startem oficjalnej sesji kierowcy oczekujący na zielone światło mają obowiązek ustawić się w jednej kolumnie na wyjeździe z alei serwisowej.
5.4.
W kwalifikacjach nie obowiązuje konieczność wykonywania okrążenia zjazdowego (a zatem można w dowolnym, bezpiecznym miejscu toru używać przycisku ESC do powrotu do garażu).
5.5.
Kierowca startuje w kwalifikacjach z dowolną ilością paliwa na pokładzie. W wyścigach możliwe jest tankowanie bolidu w alei serwisowej.
5.6.
Kierowca nie ma obowiązku wykorzystywania dwóch różnych mieszanek opon do jazdy po suchej nawierzchni w wyścigu.
5.7.
Przed startem każdego wyścigu kierowcy wykonują okrążenie formujące.
5.8.
Za miejsca zajęte w wyścigu 1 (głównym) przysługują następujące nagrody punktowe:
 1. miejsce - 25 pkt.
 2. miejsce - 20 pkt.
 3. miejsce - 16 pkt.
 4. miejsce - 13 pkt.
 5. miejsce - 11 pkt.
 6. miejsce - 10 pkt.
 7. miejsce - 9 pkt.
 8. miejsce - 8 pkt.
 9. miejsce - 7 pkt.
 10. miejsce - 6 pkt.
 11. miejsce - 5 pkt.
 12. miejsce - 4 pkt.
 13. miejsce - 3 pkt.
 14. miejsce - 2 pkt.
 15. miejsce - 1 pkt.
5.9.
Za miejsca zajęte w wyścigu 2 (sprincie) przysługują następujące nagrody punktowe:
 1. miejsce - 15 pkt.
 2. miejsce - 12 pkt.
 3. miejsce - 9 pkt.
 4. miejsce - 7 pkt.
 5. miejsce - 6 pkt.
 6. miejsce - 5 pkt.
 7. miejsce - 4 pkt.
 8. miejsce - 3 pkt.
 9. miejsce - 2 pkt.
 10. miejsce - 1 pkt.
5.10.
Jeżeli w trakcie procedury startowej wyścigu, którą obejmuje czas od chwili przełączenia na serwerze sesji rozgrzewkowej na wyścig do chwili ustawienia się ostatniego kierowcy na polu startowym po okrążeniu formującym, któregoś z kierowców wyrzuci z serwera lub zgłosi on problemy techniczne, start wyścigu zostanie wstrzymany, o czym Administracja poinformuje na chacie i uruchomi ponownie sesje rozgrzewkową. Maksymalne oczekiwanie na ponowne rozpoczęcie procedury startowej wynosi 5 minut. Ponowne przerwanie tej procedury w ramach jednego wyścigu nie jest możliwe.
5.11.
Reguła opisana w punkcie 5.10 nie obowiązuje w przypadku, gdy do wyścigu przystępuje 15 lub więcej kierowców i w trakcie procedury startowej problemy techniczne (lub utratę połączenia z serwerem) zgłosi mniej niż 3 kierowców.
5.12.
Administracja ma prawo zrestartować wyścig, jeżeli na pierwszym jego okrążeniu dojdzie do incydentu, w którym ucierpi więcej niż 25% startujących zawodników. Decyzja o restarcie musi zostać podjęta najpóźniej do ukończenia 3 okrążenia przez lidera wyścigu.
6. Skargi i kary
6.1.
Każdy kierowca i Szef ma prawo do składania skarg na innych kierowców za incydenty występujące w trakcie ścigania. Formularz do składania skarg jest dostępny na stronie głównej ligi.
6.2.
Czas na składanie skarg mija 48 godzin po zakończeniu danej rundy.
6.3
Za rozpatrywanie skarg odpowiada Skład Sędziowski (SS), w niektórych sytuacjach wspierany przez Administrację. Członkowie Składu Sędziowskiego są wymienieni w zakładce Kontakt na stronie ligi.
6.4.
Skład Sędziowski oprócz rozpatrywania zgłoszonych formularzem skarg, weryfikuje także wydarzenia mające miejsce w trakcie pierwszych 2 okrążeń wyścigu (bez konieczności zgłoszenia skarg przez kierowców/szefów). Analizowane jest także utrzymanie limitów toru przez kierowców w kwalifikacjach.
6.5.
O wysokości kary za przewinienia decyduje Skład Sędziowski. Kierowca może zostać ukarany za pomocą jednej z następujących kar:
 1. Ostrzeżenie
 2. Anulowanie najszybszego czasu w kwalifikacjach
 3. Punkty karne
 4. Kara przesunięcia na starcie przed startem kolejnego wyścigu
 5. Kara czasowa doliczana do wyników wyścigu
 6. Dyskwalifikacja z rozegranego wyścigu
 7. Start z pitu w kolejnym wyścigu
 8. Drive Through w kolejnym wyścigu
 9. Stop&Go w kolejnym wyścigu
 10. Wykluczenie z kwalifikacji
 11. Wykluczenie z obecnego oraz nastepnego GP (w skrajnych przypadkach)
6.6.
Limit punktów karnych wynosi 12 pkt. Punkty karne tracą ważność po 8 rundach sezonu od chwili ich otrzymania (punkty karne przechodzą z sezonu na sezon).
6.7.
Od chwili nałożenia kary (pojawienia się informacji w Centrum Kar), ukaranemu kierowcy przysługuje 24 godzinny czas na odwołanie. Odwołania należy dokonać poprzez wiadomość prywatną do jednego z sędziów (przy czym treść odwołania zostanie opublikowana przez sędziego na ligowym kanale Discord w zakładce #skład_sędziowski) lub bezpośrednio na kanale ligowym Discord w zakładce #skład_sędziowski. Kierowca zobowiązany jest przedstawić argumentację i powód odwołania. Prawo do odwołania posiada także Szef Zespołu, w którego składzie jest kierowca.
6.8.
W chwili przekroczenia limitu Punktów Karnych kierowca otrzymuje zakaz startu w najbliższej rundzie. Liczba PK zostaje wtedy zredukowana o połowę (zaokrąglane w dół). Kolejne przekroczenie limitu PK skutkuje zawieszeniem na czas dwóch kolejnych rund sezonu i kolejną redukcją punktów o połowę. Po trzecim przekroczeniu limitu PK zawodnikowi zostaje odebrana licencja na czas nieokreślony. Po ponownym przydzieleniu licencji historia Punktów Karnych danego kierowcy ulega wyczyszczeniu.
7. Serwer dedykowany
7.1.
Serwer dedykowany jest dostępny dla wszystkich kierowców. Wyniki osiągane przez kierowców na serwerze poza rundami rejestrowane są przez ligowy Live Timing.
7.2.
Użytkownik serwera posiadający zbyt duży ping, może zostać z niego usunięty przez Administrację.
7.3.
Wymagane jest używanie takiego samego imienia i nazwiska w grze (z wyłączeniem polskich znaków diakrytycznych) co na stronie internetowej.
7.4.
Na serwerze dostępne są następujące pomoce jazdy:
 • ABS – wysoko
 • Kontrola trakcji – średnio
 • Automatyczna skrzynia biegów – włączona
 • Automatyczne sprzęgło – włączone.
7.5.
Ustawienia serwera:
 • Awarie mechaniczne – włączone
 • Rodzaj startu wyścigu – okrążenie formujące + z miejsca
 • Współczynnik uszkodzeń bolidów – 50%
 • Zużycie opon – 3x.
 • Zużycie paliwa – 1x.
7.6.
Warunki pogodowe poza rundami są stałe (słoneczna pogoda). Zmienne warunki pogodowe obowiązują tylko w trakcie rozgrywania oficjalnych sesji. Informacja o prognozie pogody na daną rundę znajduje się w zakładce Live Timing & Pogoda.
7.7.
Nagumowanie toru poza rundami jest stałe i jest określane jako niskie. W ramach oficjalnych sesji włączone jest gumowanie toru z normalną intensywnością.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których to zmianach poinformuje użytkowników.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 5 maja 2020
Wróć na górę regulaminu
Z życia ligi
Bartosz Ziętek wybrał swój numer startowy (40) na obecny sezon
Michał Kozera dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 1
Michał Kozera dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Kwalifikacje
Patryk Szwajkowski dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 2
Patryk Szwajkowski dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 1
Patryk Szwajkowski dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Kwalifikacje
Patryk Szwajkowski dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Trening
Andrzej Gajda wybrał swój numer startowy (26) na obecny sezon
Patryk Szwajkowski dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 2
Patryk Szwajkowski dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 1
Mateusz Ziubiński dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 2
Mateusz Ziubiński dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 1
Mateusz Ziubiński dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Kwalifikacje
Mateusz Ziubiński dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Trening
Patryk Szwajkowski dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Kwalifikacje
Patryk Szwajkowski dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Trening
Waldemar Bakuniak dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 2
Waldemar Bakuniak dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 1
Waldemar Bakuniak dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Kwalifikacje
Michał Kozera dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Kwalifikacje
Michał Kozera dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Trening
Mateusz Ziubiński dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 2
Mateusz Ziubiński dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 1
Mateusz Ziubiński dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Kwalifikacje
Patryk Szwajkowski dodał wypowiedź po PLS Summer Cup 2020 - Wyścig 2
1
Brak zespołu!
151 pkt.
0 pkt.
2
Brak zespołu!
100 pkt.
+51 pkt.
3
Brak zespołu!
91 pkt.
+9 pkt.
4
Brak zespołu!
66 pkt.
+25 pkt.
5
Brak zespołu!
65 pkt.
+1 pkt.
6
Brak zespołu!
52 pkt.
+13 pkt.
7
Brak zespołu!
45 pkt.
+7 pkt.
8
Brak zespołu!
35 pkt.
+10 pkt.
9
Brak zespołu!
32 pkt.
+3 pkt.
10
Brak zespołu!
25 pkt.
+7 pkt.