Testy przedsezonowe 1
Testy przedsezonowe 2
Grand Prix Australii
Grand Prix San Marino
Grand Prix Turcji
Grand Prix Monako
Grand Prix Kanady
Grand Prix Wielkiej Brytanii
Grand Prix Niemiec
Grand Prix Węgier
Grand Prix Belgii
Grand Prix Włoch
Grand Prix Stanów Zjednoczonych
Grand Prix Japonii
Grand Prix Brazylii
Brazylia
Grand Prix Brazylii
Interlagos
Runda 13
22 - 24 lutego 2019
Trening
22.02.2019 - 20:00
Trening 2
23.02.2019 - 20:00
Kwalifikacje
24.02.2019 - 20:00
Wyścig (28 okr.)
24.02.2019 - 20:30
Wyścig 2 (17 okr.)
24.02.2019 - 21:10
Do wyścigu pozostało
Mapka toru
Prognoza pogody na sesję:
Spis treści
Regulamin
1. Postanowienia ogólne
1.1
Polska Liga Simracingowa jest ligą wirtualnych wyścigów w sieci, powstałą we współpracy LegendF1 i WSL Team. Liga bazuje na grze rFactor 2 wraz z modyfikacją ligową na bolidy Formuły 1 z sezonu 2004.
1.2
Niniejszy regulamin może ulegać zmianom, o których użytkownicy będą powiadomieni przez administrację ligi. Lista administratorów oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ligą, stroną itd. udostępniona jest w zakładce "Kontakt"
1.3
Każda osoba, posiadająca konto na stronie ligowej w regulaminie zwana jest użytkownikiem.
1.4
Udział w lidze jest darmowy.
1.5
Każdy użytkownik posiadający konto na stronie ligowej zobowiązany jest do akceptowania niniejszego regulaminu, polityki prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych na stronie.
2. Witryna internetowa
2.1
Informacje o danych użytkownika przechowywanych na stronie ligi znajdują się w polityce prywatności.
2.2
Administracja ligi ma prawo zmienić nazwę użytkownika, hasło itp. na wniosek właściciela konta. Administratorzy zastrzegają sobie również prawo do usunięcia danego konta lub jego zablokowania.
2.3
Na stronie ligowej zakazane jest używanie wulgaryzmów oraz niestosownych słów. Zabrania się również wytykania błędów ortograficznych w wypowiedziach innych użytkowników.
2.4
Administracja, bez uzyskania zgody, nie zezwala na reklamowanie innych lig.
2.5
Administracja zastrzega sobie prawo do weryfikacji konta podczas rejestracji i ew. odrzucenia wniosku o akceptacje nowo założonego konta.
2.6
Wszelkie błędy znalezione na stronie powinny zostać zgłoszone do Administracji. Informacje na temat błędów i problemów na stronie prosimy przesyłać na adres email kontakt@polskaligasimracingowa.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt".
2.7
W lidze użytkownicy posługują się swoimi rzeczywistymi imionami i nazwiskami oraz pseudonimami, podanymi na stronie podczas rejestracji konta.
3. Uczestnictwo w lidze
3.1
Użytkownik, który chce wziąć udział w ligowych rogrywkach musi wypełnić formularz zgłoszeniowy. Służy do tego zakładka Dołącz do nas.
3.2
Każdy nowy użytkownik musi uzyskać licencję, uprawniającą do pełnego udziału w lidze.
3.3
Użytkownik otrzymuje licencję po przeprowadzeniu przez Administrację weryfikacji przygotowania użytkownika do ścigania i spełniania warunków technicznych, koniecznych do bezproblemowej rywalizacji w lidze.
3.4
Weryfikacja, o której mowa w punkcie 3.3 przybiera różne formy, dogodne dla Administracji i użytkownika ubiegającego się o licencję.
3.5
Administracja zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia kierowcy do startu w oficjalnej sesji, jeżeli kierowca nie posiada licencji.
3.6
Skład ligi znajduje się w zakładce zespoły.
3.7
Uczestnik ligi zobowiązany jest do udziału 75% całkowitej liczby wyścigów. Nagminne opuszczanie tych sesji może skutkować wykluczeniem z listy uczestników ligi.
4. Serwery
4.1
Serwery ligowe wymienione są w panelu na stronie głównej pod nazwą "Serwery". Serwery niewymienione w tym panelu nie podlegają pod ligę.
4.2
Na serwerach zabronione jest używanie wulgaryzmów, obrażanie administracji i innych osób. Użytkownik nagminnie łamiący tę zasadę może zostać ukarany przez administrację.
4.3
Dostęp do serwerów mają tylko uczestnicy ligi. Hasła widoczne są tylko dla osób posiadających konto na stronie ligowej.
5. Zasady serwera dedykowanego
5.1
Serwer dedykowany ligi dostępny jest dla kierowców 24/h. Na nim również odbywają się oficjalne sesje ligowe. Dane do tego serwera zawarte są w panelu "Serwery".
5.2
Prawa do zarządzania serwerem dedykowanym ma tylko Administarcja.
5.3
Udostępnianie danych do serwera osobom spoza ligi jest zabronione.
5.4
Serwer ligowy obsługuje czat, na którym zabrania się używania wulgaryzmów oraz niestosownych zwrotów. Podczas oficjalnych sesji z wyłączeniem treningów zabronione jest pisanie na czacie. Za łamanie tej zasady administratorzy mają prawo wyrzucić użytkownika z serwera lub nałożyć na niego punkty karne. Zasada ta nie dotyczy administratorów ligi.
5.5
Użytkownik serwera, który stwarza zagrożenie dla innych kierowców np. z powodu tzw. lagów, może zostać wyrzucony z serwera przez Administrację.
5.6
Użytkownik serwera musi posiadać identyczną nazwę użytkownika (imię i nazwisko) na serwerze, jak i na stronie. Nie przestrzeganie tej zasady wiąże się z możliwością wykluczenia danego kierowcy z wyników oficjalnej sesji.
5.7
Zabronione jest opuszczanie alei serwisowej (pitlane) przed zapaleniem się zielonego światła.
5.8
Kierowcy, którzy chcą opuścić aleję serwisową, mają obowiązek ustawienia się jeden za drugim (w jednej kolumnie) w bezpiecznych odstępach.
5.9
Kierowca znajdujący się na torze powinien przestrzegać pokazywanych mu flag (żółta, niebieska oraz czarna). Znaczenia wymienionych wyżej flag znajdują się w 11 punkcie niniejszego regulaminu. Nie przestrzeganie zasad flag może skutkować odebraniem licencji.
5.10
Podczas okrążenia wyjazdowego należy przepuścić zbliżających się kierowców na okrążeniach pomiarowych oraz przygotować sobie odpowiedni odstęp za nimi przed rozpoczęciem pomiaru czasu.
5.11
Zabronione jest nieuzasadnione zwalnianie i zatrzymywanie się na torze, które wywołuje żółtą flagę.
5.12
Użytkownik serwera zobowiązany jest do korzystania z bolidu przydzielonego mu na stronie ligowej (numer bolidu oraz zespół). Nieprzestrzeganie tej zasady skutkować będzie wykluczeniem z wyników oficjalnej sesji.
5.13
Ustawienia serwera są następujące:
  Dozwolone asysty na serwerze:
 • ABS - Średnia
 • Kontrola trakcji - Średnia
 • Automatyczna skrzynia biegów - Włączona
 • Automatyczne sprzęgło - Włączone
  Ustawienia serwera
 • Awarie mechaniczne - włączone
 • Rodzaj startu wyścigu - z miejsca + okrążenie formujące
 • Warunki pogodowe - zmienne (informacje na temat prognozy pogody dostępne są w zakładce Pogoda
 • Współczynnik uszkodzeń bolidu - 50%
 • Zużycie opon - x1
 • Zużycie paliwa - x1
6. Sesje ligowe
6.1
Lista sesji ligowych przedstawiona jest w panelu "Najbliższe sesje".
6.2
Sesje ligowe tj. Trening, Kwalifikacje, Wyścig 1 (Wyścig główny) oraz Wyścig 2 (Sprint) są uznane jako "Oficjalne", tylko wtedy, gdy na serwerze ligowym rFactor znajduje się conajmniej jeden uprawniony Administrator do prowadzenia sesji.
6.3
Jeśli u kierowcy przy dołączaniu do serwera wystąpi niezgodność plików (mismatch) typu .hdv lub też, jeśli istnieje podejrzenie użycia tzw. cheatu, administracja ma prawo do usunięcia kierowcy z serwera.
6.4
Restarty wyścigów są zabronione. Jedyne wyjątki to problemy techniczne bądź inne powody, uniemożliwiające przeprowadzenie wyścigu.
6.5
Jeśli w wyścigu pozostanie mniej niż 3 kierowców, wyścig jest przerywany. Jeśli zawodnicy przejechali mniej niż 50 % dystansu wyścigu przyznawana jest połowa punktów.
6.6
Podczas oficjalnych sesji ligowych dozwolone jest tankowanie bolidu.
6.8
Podczas wyścigów nie ma obowiązku wykorzystania dwóch dostępnych twardości mieszanki ogumienia na suchą nawierzchnię.
6.9
W lidze funkcjonuje lista startowa. Obowiązuje ona każdego kierowcę włącznie z Administratorami. Kierowca, który nie zgłosi swojego udziału podczas danego weekendu wyścigowego, nie będzie brany pod uwagę w wynikach sesji. Zasada ta dotyczy wzystkich oficjalnych sesji.
6.10
Sesja zostanie uznana za zakończoną wtedy, gdy jeden z uprawnionych Administratorów napisze na serwerze: Sesja zostaje zakończona.
7. Trening
7.1
Podczas każdego weekendu wyścigowego odbywają się dwie oficjalne sesje treningowe (piątek oraz sobota).
7.2
Każda oficjalna sesja treningowa trwa 90 minut.
7.3
Podczas sesji treningowej kierowca może wykonać dowolną liczbę okrążeń. Pozycja w wynikach sesji podyktowana jest czasem jednego, najszybszego okrążenia, osiągniętego przez kierowcę.
7.4
Udział w sesji treningowej nie jest obowiązkowy. Kierowca również może dołączyć na serwer lub opuścić serwer w dowolnej chwili.
7.5
Aby wynik kierowcy został zaliczony, musi on być zgłoszony na liście startowej do Grand Prix.
8. Kwalifikacje
8.1
Podczas każdego weekendu wyścigowego odbywa się jedna oficjalna sesja kwalifikacyjna, według której ustalana jest kolejność startowa do wyścigu 1 (głównego).
8.2
Sesja kwalifikacyjna trwa 20 minut.
8.3
Podczas sesji kwalifikacyjnej kierowca może wykonać dowolną liczbę okrążeń. Pozycja w wynikach sesji podyktowana jest czasem jednego, najszybszego okrążenia, osiągniętego przez kierowcę.
8.4
Udział w sesji kwalifikacyjnej nie jest obowiązkowy. Brak udziału w kwalifikacjach skutkuje startem do wyścigu z ostatniego miejsca.
8.5
Przepis zawieszony Kierowca bierze udział w kwalifikacjach z taką ilością paliwa, z jaką ma zamiar wystartować w wyścigu 1.
8.6
Aby wynik kierowcy został zaliczony, musi on być zgłoszony na liście startowej do Grand Prix.
8.7
Kierowca po skończonym okrążeniu nie musi wykonywać okrążenia zjazdowego. Dzięki temu można korzystać z opcji ESC.
9. Rozgrzewka
9.1
Rozgrzewska (Warm Up) następuje bezpośrednio przed startem wyścigu, po kwalifikacjach.
9.2
W jej trakcie dozwolone jest wychodzenie z serwera przed ustawieniem pozycji startowych.
9.3
Jeśli kierowca opuści serwer podczas rozgrzewski po ustawieniu pozycji, startuje z końca stawki.
9.4
Wyniki sesji rozgrzewkowej nie są wyświetlane na stronie.
9.5
Sesja rozgrzewkowa przed wyścigiem trwa około 10 minut i służy do przygotowania się do wyścigu.
10. Wyścig 1 (Wyścig główny)
10.1
Wyścig 1 (główny) odbywa się na dystansie około 120 km. Liczbę okrążeń wyścigu głównego dla poszczególnych torów określa terminarz.
10.2
Aby kierowca został dopuszczony do startu w wyścigu, musi spełnić następujące warunki:
 • Posiadać pełną licencję uprawniającą do startów.
 • Znać i przestrzegać niniejszy regulamin ligowy.
 • Być zgłoszonym na listę startową do danego weekendu wyścigowego.
 • Posiadać czas poniżej 107% najlepszego czasu zanotowanego podczas kwalifikacji lub w livetimingu w przypadku nieobecności na kwalifikacjach.
 • Nie posiadać kary zawieszenia na dany weekend wyścigowy za przewinienia w poprzednich rundach.
 • Nie stwarzać zagrożenia dla innych kierowców np. przez zbyt wysoki ping lub niestabilne połączenie z serwerem.
 • Być zarejestrowanym użytkownikiem na stronie ligowej oraz posiadać posadę w którymś z zespołów opisanych w zakładce "Zespoły".
10.3
Przepis zawieszony Jeśli kierowca uzyskał czas w kwalifikacjach, zobowiązany jest do startu w wyścigu głównym z taką ilością paliwa, z jaką zakończył sesję kwalifikacyjną.
10.4
Start wyścigu odbywa się z pól startowych po ukończeniu okrążenia formującego i po ustawieniu wszystkich bolidów na polach startowych.
10.5
Ustawienie na starcie jest uzależnione od wyników kwalifikacji oraz ewentualnych kar mających wpływ na wyniki kwalifikacji.
10.6
W przypadku nałożenia na gracza kary startu z alei serwisowej, kolejność zawodników w alei ustalana jest na podstawie czasu z kwalifikacji bądź rozgrzewki.
10.7
Czas trwania wyścigu głównego nie może przekroczyć czterdziestu minut od chwili startu.
10.8
Wyścig rozpoczyna się, gdy zgasną wszystkie czerwone światła. Kierowcy startujący z alei serwisowej czekają na zielone światło, które zapala się gdy lider wyścigu przejedzie cały pierwszy sektor toru podczas pierwszego okrążenia.
10.9
Kierowca może otrzymać automatyczne kary przejazdu przez boksy lub stop&go nałożone przez grę, które musi wykonać przed ukończeniem wyścigu.
10.10
Wyścig kończy się, gdy ostatni kierowca, który nie wycofał się z wyścigu przekroczy linię mety. Aby zostać sklasyfikowanym w wyścigu, należy pokonać 80% całkowitej liczby okrążeń (zaokrąglane w dół).
11. Wyścig 2 (Sprint)
11.1
Wyścig 2 (Sprint) odbywa się na dystansie około 75 km. Liczbę okrążeń sprintu dla poszczególnych torów określa terminarz.
11.2
Ustawienie na starcie jest określane jest na podstawie wyników wyścigu 1 (głównego), przy czym odwróceniu ulegają pozycje od 1 do 12 (przykładowo kierowca, który wygrał wyścig 1, do wyścigu 2 startuje z 12 pola startowego).
11.3
Odwróceniu nie ulegają miejsca zajęte przez kierowców, którzy nie zostali sklasyfikowani w wynikach wyścigu 1 (głównego).
11.4
Czas trwania wyścigu głównego nie może przekroczyć trzydziestu minut od chwili startu.
11.5
Do wyścigu 2. kierowcy startują z dowolną ilością paliwa.
11.6
Pozostałe regulacje dla sprintu są takie same, jak dla wyścigu 1 (głównego), patrz punkt 10.
12. Okrążenie formujące
12.1
Okrążenie formujące odbywa się zawsze przed wyścigiem. Służy ono do rozgrzania opon, hamulców oraz odpowiedniego przygotowania się do startu wyścigu.
12.2
Okrążenie nie może zostać przeprowadzone więcej niż dwa razy przed wyścigiem. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy, administracja ma prawo odwołać okrążenie formujące i przejść od razu do wyścigu.
12.3
Okrążenie formujące kończy się w momencie, gdy ostatni kierowca ustawi się na polu startowym.
12.4
Kierowcy mają obowiązek trzymać bezpieczne, a przy tym niezbyt duże odstępy między sobą na okrążeniu formującym. Kierowca, który nie zdąży ruszyć na okrążenie formujące, do wyścigu musi wystartować z alei serwisowej.
12.5
Kierowca ma prawo opuścić okrążenie formujące w trakcie jego trwania. Skutkuje to jednak starem z alei serwisowej.
12.6
Wyprzedanie kierowców na okrążeniu formującym jest zabronione. Łamanie tej zasady może skutkować natychmiastowym wyrzuceniem gracza z serwera.
12.7
Okrążenie formujące nie jest brane pod uwagę w wynikach wyścigu.
13. Kary
13.1
Skargi można składać na stronie głównej pod przyciskiem Skargi.
13.2
Jeśli gracz otrzymał karę na podstawie decyzji Składu Sędziowskiego, a zawodnik jest nieobecny to kara zostaje przesunięta na kolejny weekend wyścigowy.
13.3
Skład Sędziowski dogłębnie sprawdza okrążenie formujące oraz pierwsze okrążenie wyścigu w celu znalezienia ewentualnych przewinień niezgłoszonych przez kierowców. Sprawdzane jest również najszybsze okrążenie danego kierowcy w kwalifiakcjach w celu znalezienia ewentualnych ścięć toru.
13.4
Kierowcy na wysłanie skarg mają 48 godzin od daty zakończenia sesji. Do wysyłania skarg służy formularz znajdujący się pod przyciskiem "skargi" (panel z informacjami odnośnie do najbliższego wydarzenia).
13.5
Kierowca, który nie zgadza się z werdyktem Składu Sędziowskiego odnośnie do złożonej skargi, ma prawo do odwołania od decyzji. Do tego celu służy formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce "Kontakt".
14. Zespoły
14.1
Każdy zespół może posiadać maksymalnie trzech kierowców podstawowych.
14.2
Administracja może przypisać do zespołu kierowcę szukającego posady tylko wtedy gdy zespół posiada minimum jedno wolne miejsce.
14.3
Administracja nadzoruje zmiany w zespołach. W celu zmiany zespołu kierowca musi skontaktować się z administracją ligi poprzez formularz znajdujący się w zakładce "Kontakt".
14.4
Kierowca może posiadać tylko jedną posadę w zespołach.
15. Punktacja
15.1
Punkty w wyścigach przyznawane są według punktacji stworzonej przed sezonem. Punktacja nie może ulegać zmianom w trakcie trwania sezonu.
15.2
Za miejsca zajęte w wyścigu 1 (głównym) przysługują następujące nagrody punktowe:
 1. miejsce - 25 pkt.
 2. miejsce - 20 pkt.
 3. miejsce - 16 pkt.
 4. miejsce - 13 pkt.
 5. miejsce - 11 pkt.
 6. miejsce - 10 pkt.
 7. miejsce - 9 pkt.
 8. miejsce - 8 pkt.
 9. miejsce - 7 pkt.
 10. miejsce - 6 pkt.
 11. miejsce - 5 pkt.
 12. miejsce - 4 pkt.
 13. miejsce - 3 pkt.
 14. miejsce - 2 pkt.
 15. miejsce - 1 pkt.
15.3
Za miejsca zajęte w wyścigu 2 (sprincie) przysługują następujące nagrody punktowe:
 1. miejsce - 15 pkt.
 2. miejsce - 12 pkt.
 3. miejsce - 9 pkt.
 4. miejsce - 7 pkt.
 5. miejsce - 6 pkt.
 6. miejsce - 5 pkt.
 7. miejsce - 4 pkt.
 8. miejsce - 3 pkt.
 9. miejsce - 2 pkt.
 10. miejsce - 1 pkt.
15.4
Za zdobycie pole position (wygranie kwalifikacji) kierowca otrzymuje dodatkowy 1 punkt, który dopisany jest do końcowego wyniku kierowcy.
15.5
Za zdobycie najszybszego czasu podczas wyścigu kierowca otrzymuje dodatkowy 1 punkt, który dopisany jest do końcowego wyniku wyścigu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kierowca ten zostaje zdyskwalifikowany z wyników. W takiej sytuacji dodatkowe punkty przechodzą na kierowcę, który wykonał drugi najszybszy czas w wyścigu.
15.6
Punkty za poszczególne wyścigi zliczane są w klasyfikacji generalnej sezonu. Prowadzone są dwie klasyfikacje - kierowców i zespołów.
15.7
W klasyfikacji zespołów uznawane są punkty maksymalnie dwóch kierowców, zdobyte w danym wyścigu.
15.8
Do klasyfikacji generalnej nie zostanie uwzględnionych 7 najgorszych wyników (najmniejszych zdobyczy punktowych) danego kierowcy (zatem liczone będą wyniki z 19 wyścigów na 26, które zostaną rozegrane w ramach sezonu).
16. Nieobecności
16.1
Nieobności kieorowcy podczas sesji treningowych oraz kwalifikacyjnych nie skutkują żadnymi karami. Są to sesje nieobowiązkowe.
16.2
Kierowca ma prawo do napisania wiadomości do administracji za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt", w celu usprawiedliwienia swojej nieobecności na wyścigu. W treści wiadmości musi znaleźć się powód nieobecności na danym GP. Jeżeli administracja zaakceptuje wniosek, kierowca wtedy nie ma naliczanej nieobecności, która mogłaby spowodować usunięcie ze składu ligi.
16.3
Jeśli kierowca będzie mieć 4 nieobecność w przeciągu 7 rund może zostać usunięty ze składu ligi.
16.4
Udział w testach przedsezonowych oraz różnego rodzaju "eventach" w lidze nie jest obowiązkowy.
17. Postanowienia końcowe
17.1
Administracja ligi ma prawo ukarać użytkownika, który nie przestrzega powyższego regulaminu.
17.2
Strona ligowa wraz z systemami ligowymi jest własnością Polskiej Ligi Simracingowej i została stworzona do celów informacyjnych i rozrywkowych, a nie zarobkowych. Dostęp do strony mają wszyscy. Osoby posiadające konto na stronie, otrzymują dostęp do niektórych elementów strony, niedostępnych dla użytkownika bez konta na stronie.
17.3
Zasady przechowywania oraz publikowania danych użytkowników na stronie opisane są w Polityce Prywatności.
17.4
Administracja ligi nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników na stronie. W przypadku, gdy administracja uzna, że opublikowane treści są niestosowne, ma prawo takowe treści usunąć.
17.5
Jeżeli użytkownik ma pytania do administracji dotyczące regulaminu i innych spraw, może skontaktować się z administracją poprzez wysłanie wysłanie wiadomości z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 17.11.2018 19:50
Wróć na górę regulaminu
Najbliższe sesje
Najbliższe sesje
Seria
Nazwa
Data
Status

Brak nadchodzących sesji

Serwery
Serwery
Dane do serwerów dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników